Vendime të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, Strasburg për Shqipërinë

Vendime të vitit 2004:

Vendime të vitit 2005:

Vendime të vitit 2006:

Vendime të vitit 2007:

Vendime të vitit 2008:

Vendime të vitit 2009:

Vendime të vitit 2010:

Vendime të vitit 2011:

Vendime të vitit 2012:

Vendime të vitit 2013:

Vendime të vitit 2014:

Vendime të vitit 2015:

Vendime të vitit 2016:

Vendime të vitit 2017:

Vendime të vitit 2018:

Vendime të vitit 2019:

Vendime të vitit 2020:

 

Vendime të vitit 2021:

Vendime të vitit 2022:

Vendime të vitit 2023:

 

Vendime të vitit 2024: