Avokati i Përgjithshëm i Shtetit ndër vite

 

 • Odise Moçka (Janar 2022 – në vazhdim)
 • Brunilda Lilo (Qershor 2021 – Janar 2022)
 • Enkelejda Muçaj (Mars 2020 – Qershor 2021)
 • Artur Metani (Tetor 2018 – Janar 2020)
 • Alma Hicka (Nëntor 2013 – Tetor 2018)
 • Ledina Mandia (Janar 2010 – Nëntor 2013)
 • Abaz Deda (Shtator 2009 – Janar 2010)
 • Eduard Halimi (Qershor 2008 – Shtator 2009)
 • Guxim Zenelaj (Mars 2007 – Qershor 2008)
 • Artan Kodheli (Tetor 2005 – Mars 2007)
 • Delo Isufi (Qershor 2005 – Tetor 2005)
 • Spiro Peçi (Janar 2004 –  Qershor 2005)
 • Flutura Kona (Prill 2001 – Janar 2004)