Urdhëra dhe udhëzime të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit

  • Urdhër Nr. 178 – “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PROCEDURAT E ORGANIZIMIT DHE FAZAT E ZHVILLIMIT TË VLERËSIMIT PROFESIONAL TË PUNONJËSVE TË EMËRUAR PËRKOHËSISHT NËPOZICIONIN E VOKATIT TË SHTETIT”
  • Urdhër Nr. 179 – ”PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT “PËR VLERËSIMIN PROFESIONAL TË PUNONJËSVE TË EMËRUAR PËRKOHËSISHT NË POZICIONIN E AVOKATIT TË SHTETIT”