Njoftim Shtesë Për Ftesen Për Negociata Të Njoftuar Më 18.05.2015 / Additional Notification Regarding The Bidding Invitation Announced On 18.05.2015

NJOFTIM SHTESË PËR FTESEN PËR NEGOCIATA TË NJOFTUAR MË 18.05.2015 (see below for English)

Avokatura e Shtetit shpall njoftimin e mëposhtëm shtesë për Ftesën për Negociata të njoftuar më 18.05.2015 si më poshtë:

Dorëzimi dhe pranimi i ofertave: Ofertat duhet të dërgohen në adresën Avokatura e Shtetit, Ministria e Drejtësisë, Blv. Zogu I, Tiranë, Shqipëri deri ditën e Premte datë 22.05.2015, ora 10:00. Ofertat do të hapen ditën e Premte më 22.05.2015, ora 11:00 në prani të gjithë anëtarëve të Komisionit.

***
ADDITIONAL NOTIFICATION REGARDING THE BIDDING INVITATION ANNOUNCED ON 18.05.2015

The State Advocacy Office, announces the following additional notification regarding the Bidding Invitation Notification announced on 18.05.2015:

Delivery and bids opening: The bids shall be sent at the address “Avokatura e Shtetit, Ministria e Drejtësisë, Blv. Zogu I, Tirana, Albania” until Friday date 22.05.2015, at 10.00 CEST. The Bids shall open on Friday date 22.05.2015, at 11.00 CEST in the presence of all Commission Members.