Njoftim për përzgjedhjen e inspektorëve financiarë publikë

Ministria e Financave njofton për fillimin e procesit të përzgjedhjes së inspektorëve financiarë publikë, të cilët do të angazhohen në misione të inspektimit financiar publik. Më poshtë mund të gjeni kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët si dhe dokumentet përkatëse për aplikim.

PDF: Njoftim për përzgjedhjen e inspektorëve financiarë publikë