Zyra e Këshillimi dhe Koordinimit Ndërministror

 
Zyra e këshillimit dhe koordinimit ndërministror është struktura përgjegjëse për ushtrimin e funksionit këshillimor të Avokaturës së Shtetit.