Zyra e Këshillimi dhe Koordinimit Ndërministror

Zyra e këshillimit dhe koordinimit ndërministror është struktura përgjegjëse për ushtrimin e funksionit këshillimor të Avokaturës së Shtetit.

Avokatët e shtetit emëruar pranë kësaj zyre: