Abaz Deda

 

AbazAbaz Deda ka lindur në Lurë, më 25.04.1964. Ka përfunduar studimet e larta ne vitin 1990, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë.

Gjatë periudhës kohore 1990-1991 z. Deda ka punuar në Hetuesinë e Rrethit Dibër. Për periudhën kohore 1991-1993, ka kryer detyrën e Kryetarit të Gjykatës së Bulqizë dhe  komanduar në Gjykatën e Rrethit Dibër. Në janar të vitit 1993 është emëruar Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, punë të cilën e ka kryer deri në vitin 2002.

Me krijimin e AvokaturĂ«s sĂ« Shtetit nga viti 2002, Ă«shtĂ« emĂ«ruar Avokat Shteti nĂ« AvokaturĂ«n e PĂ«rgjithshme tĂ« Shtetit. NĂ« periudhĂ«n shtator 2009 – janar 2010 ka kryer  detyrĂ«n e Avokatit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m tĂ« Shtetit. Prej muajit shtator 2009 Ă«shtĂ« emĂ«ruar Kryetar i ZyrĂ«s sĂ« PĂ«rfaqĂ«simit ligjor nĂ« Gjykatat KombĂ«tare.

Z. Deda, gjatë ushtrimit të detyrave funksionale ka kryer trajnime të ndryshme pranë organizatave vendase dhe të huaja kryesisht në fushat civile e administrative. Në peruidhën 2000-2002 është trajnuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë, nëpërmjet projektit “Danida”.

 E-mail: Abaz.Deda@avokaturashtetit.gov.al