Avokati i Përgjithshëm i Shtetit

Alma HickaAvokate e Përgjithshme e Shtetit, Znj. Alma Hicka

Znj. Alma Hicka lindi në Lushnjë, më 11 prill 1979. Ajo u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës me rezultate të shkëlqyera në vitin 2001. Në vitin 2004, znj. Hicka u diplomua  në Shkollën e Lartë të Magjistraturës, duke u renditur në vendin e parë me rezultatet më të mira mes studentëve të kursit përkatës. Gjatë viteve 2009-2011, znj. Hicka kreu dhe studimet Master të nivelit të dytë në të drejtën civile pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Në vitet 2003-2004, znj. Hicka ka qënë gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë. Më pas, ajo u emërua gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë në Kavajë, detyrë të cilën e ushtroi për 6 vjet. Në vitet 2010-2013, znj. Hicka ushtroi detyrën e Inspektores pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në nëntor 2013, ajo u emërua nga Kryeministri i Shqipërisë në detyrën e Avokates së Përgjithshme të Shtetit.

Znj. Hicka ka qënë lektore dhe pedagoge e të drejtës së punës dhe asaj familjare në një sërë institucionesh të arsimit të lartë në Shqipëri, përfshirë këtu edhe Shkollën e Magjistraturës. Ajo ka marrë pjesë në seminare e trajnime me tematika të larmishme rreth të drejtës civile, funksionimit të ligjit dhe çështje të tjera të drejtësisë të organizuara nga Universiteti i Tiranës, Fondacioni SOROS,OSBE, USAID, Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut si dhe organizma të tjerë jashtë vendit në Çeki, Itali, Francë, Belgjikë, Maqedoni e Holandë.

Znj. Hicka është njohëse e gjuhës angleze dhe italiane.