Avokati i Përgjithshëm i Shtetit ndër vite

 

  • Alma Hicka (Nëntor 2013 – Tetor 2018)
  • Ledina Mandia (Janar 2010 – Nëntor 2013)
  • Abaz Deda (Shtator 2009 – Janar 2010)
  • Eduard Halimi (Qershor 2008 – Shtator 2009)
  • Guxim Zenelaj (Mars 2007 – Qershor 2008)
  • Artan Kodheli (Tetor 2005 – Mars 2007)
  • Delo Isufi (Qershor 2005 – Tetor 2005)
  • Spiro Peçi (Janar 2004 -  Qershor 2005)
  • Flutura Kona (Prill 2001 – Janar 2004)