Vendime të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, Strasburg për Shqipërinë

Vendime të vitit 2004:

Çeshtja Qufaj CO. SH.P.K. kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2005:

Çeshtja Balliu kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2006:

Çeshtja Beshiri dhe të tjerë kundër Shqipërisë

Çeshtja Bajrami kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2007:

Çeshtja Gjonbocari dhe të tjerë kundër Shqipërisë

Çeshtja Driza kundër Shqipërisë

Çeshtja Ramadhi dhe të tjerë kundër Shqipërisë

Çeshtja Marini kundër Shqipërisë

Çeshtja Dybeku kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2008:

Çeshtja Xheraj kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2009:

Çeshtja Grori kundër Shqipërisë

Çeshtja Gjyli kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2010:

Çeshtja Laska dhe Lika kundër Shqipërisë

Çeshtja Puto dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2011:

Çeshtja Delvina kundër Shqipërisë

Çeshtja Caush Driza kundër Shqipërisë

Çeshtja Shkalla kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2012:

Çeshtja Vefa Holding kundër Shqipërisë

Çeshtja Cani kundër Shqipërisë

Çeshtja Manushaqe Puto dhe të tjerë kundër Shqipërisë

Çeshtja Rrapo kundër Shqipërisë

Çështja Alimucaj kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2013:

Çeshtja Qama kundër Shqipërisë

Çështja Themeli kundër Shqipërisë

Çështja Tushaj kundër Shqipërisë

Çështja Delvina kundër Shqipërisë

Çështja Kaciu dhe Kotorri kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2014:

Çështja Karagjozi dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Çështja Luli dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Çështja Memishaj kundër Shqipërisë

Çështja Marku kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2015:

Çështja Siliqi dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Çështja Elvin Lako kundër Shqipërisë

Çështja Delijorgji kundër Shqipërisë

Çështja Metalla kundër Shqipërisë

Çështja Luli kundër Shqipërisë

Çështja Valio Shipping Company kundër Shqipërisë

Çështja Durim Harri kundër Shqipërisë

Çështja Bici kundër Shqipërisë

Çështja Sharra dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Vendime të vitit 2016:

Çështja Halimi dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Çështja Karagjozi dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Çështja Alicka dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Çështja Rista dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Çështja Topallaj kundër Shqipërisë