Urdhër nr. 179

  • Urdhër Nr. 179 - ”PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT “PËR VLERËSIMIN PROFESIONAL TË PUNONJËSVE TË EMËRUAR PËRKOHËSISHT NË POZICIONIN E AVOKATIT TË SHTETIT”