“Pagesat për kompensimin e pronave do jepen me këste për 10 vite”

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ka njohur të drejtën për kompensim për 26 mijë vendime. Pagesat do të jenë me këste dhe do të kryhen në gjashtë vitet e ardhshme. Ndërkohë që, brenda tri viteve, AKKP- ja duhet të plotësojë shqyrtimin e të gjitha dosjeve që janë pranë këtij institucioni. Drafti që parashikon zgjidhjen e çështjes së pronave pritet të kalojë në qeveri së shpejti. Afatet për pagesat dhe për shqyrtimin e dosjeve janë bërë të ditura nga Avokatja e Përgjithshme e Shtetit, Alma Hicka. Continue reading

Nënshkruhet marrëveshja ndërinstitucionale e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes së pronës

nenshkrimi 2Prokuroria e Përgjithshme, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Policia e Shtetit dhe Avokatura e Shtetit, në praninë e Kryeministrit të Shqipërisë z. Edi Rama, firmosën një marrëveshje të përbashkët për bashkëpunim ndërinstitucional kundër abuzimit me pronat, më 29 gusht 2015, në Vlorë. Continue reading

Prezantohet Reforma e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave

Pranë ambienteve të “Hotel Sheraton” u zhvillua sot prezantimi i Reformës së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në vendin tonë. Gjatë këtyre 22 muajve qeverisje, bazat e kësaj reforme u hartua nga Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, nën kujdesin e Ministrisë së Drejtësisë dhe Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit, përmes asistencës dhe mbështetjes së Këshillit të Evropës dhe ekspertëve të Bankës Botërore.

Continue reading