Kontakt

Mund të komunikoni me Avokaturën e Shtetit nëpërmjet mjeteve të mëposhtme:

Me postë në adresën: Bulevardi “Zogu i parë”, Ministria e Drejtësisë, Tiranë.

Me telefon në numrin: +355 42253600.

Me anë të postës elektronike në adresën: kabineti@avokaturashtetit.gov.al